003 : [EC] ส่งน้องนก

posted on 20 Apr 2013 20:11 by sevengirl7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTE : ส่วนหนึ่งของกิจกรรม

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

จิ้มรูปไปรูปเต็มค่ะ

ลืมลงเงาเสื้อ #พรืดดดดด

 

ชื่อ : แฟร้ง ไฟท์เตอร์
สถานะ : นักเรียนอัศวิน
ตำแหน่ง : อัศวินฝึกหัด

 
เพศ : ชาย
อายุ : 18ปี
วันเกิด : 18 มกรา
ส่วนสูง / น้ำหนั